Soliród krzaczasty Sarcocornia fruticosa

Soliród krzaczasty (Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott) – gatunek rośliny w różnych systemach klasyfikacyjnych włączany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych. Występuje na Krecie i niektórych rejonach Azji Zachodniej, głównie na równinie Akko.

Roślina wieloletnia, podkrzew o wysokości 30-100 cm. Drewnieje tylko dołem, górna część pędów jest zielna. Pędy są wzniesione lub pełzające i wyraźnie segmentowane na odcinki o długości 0,6-1,5 cm. Liście zredukowane do błoniastych łusek o długości nie przekraczającej 2 mm. Drobne kwiaty rozdzielnopłciowe, ale zarówno kwiaty żeńskie, jak i kwiaty męskie występują w tym samym kwiatostanie uzbrojonym w kolce. Nasiona stożkowe, wyposażone w krótkie włoski.

Był rośliną spożywczą. Ma wysoką wartość odżywczą i energetyczną. Jest dobrą paszą dla wielbłądów. Zawiera do 17% soli mineralnych. Popiół pozostały po spaleniu solirodu mieszano z oliwą z oliwek i otrzymywano w ten sposób ług używany do mycia i prania. Pisał już o tym Galen. W tym samym celu używano także solanki bezbronnej lub s. kolczystej. W Biblii znajdują się w 3 miejscach odniesienia do takiego zastosowania ługu: (Jr 2,22, Ml 3,2, Dn 13,17).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:18:03]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62833614. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-10-07]  (ang.).
  • The Plant List. [dostęp 2015-01-03].
  • Zofia Włodarczyk: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2011. ISBN 978-83-89648-98-3.
  • Flowers of Chania. Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott. [dostęp 2015-01-03].