Azolla karolińska Azolla caroliniana

Azolla karolińska (Azolla caroliniana L.) – gatunek wodnej paproci różnozarodnikowej należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego. Jako gatunek rodzimy rośnie w Ameryce Północnej i Południowej. Ponadto zawleczony na inne kontynenty. W Polsce posiada status antropofita i gatunku inwazyjnego.

Biologia i występowanie

Gatunek charakterystyczny klasy Lemnetea minoris.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:13:02]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62831682. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Azolla caroliniana Willd.. W: The Plant List. Version 1.1 [on-line]. [dostęp 2016-03-31].
 • The Pteridophyte Phylogeny Group. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. „Journal of Systematics and Evolution”. 54 (6), s. 563–603, 2016. DOI: 10.1111/jse.12229. 
 • B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012. ISBN 978-83-62940-34-9.
 • ogólne
  • roślina inwazyjna
  • status gatunku we florze Polski
   • antropofit
  • gatunek rodzimy
  • paproć