Azolla karolińska Azolla caroliniana

Azolla karolińska, azolla drobna (Azolla caroliniana L.) – gatunek wodnej paproci różnozarodnikowej należący w zależności od ujęcia systematycznego do rodziny azollowatych lub salwiniowatych. Jako gatunek rodzimy rośnie w Ameryce Północnej i Południowej. Ponadto zawleczony na inne kontynenty. Roślina ta ujęta jest na liście inwazyjnych gatunków stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej. W Polsce posiada status zadomowionego antropofita i gatunku inwazyjnego. Uznany jest za stwarzający zagrożenie dla Polski, rozprzestrzeniony na szeroką skalę i podlegający szybkiej eliminacji.

Biologia i występowanie

Gatunek charakterystyczny klasy Lemnetea minoris.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-01-29 00:04:34]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69407006. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • ogólne
  • roślina inwazyjna
  • status gatunku we florze Polski
   • antropofit
  • gatunek rodzimy
  • paproć