Pyleniec pospolity Berteroa incana

Pyleniec pospolity (Berteroa incana (L.) DC.) – gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych. Pochodzi z południowej i środkowej Europy oraz obszarów Azji o umiarkowanym klimacie (Syberia, Kaukaz, Zakaukazie, Kazachstan, Kirgistan). Rozprzestrzenił się jako gatunek zawleczony także w niektórych innych rejonach świata. W Polsce gatunek pospolity na całym niżu.

Łodyga wzniesiona, rozgałęziona, o wysokości 25–60 cm. Jest owłosiona szarymi, gwiazdkowatymi włoskami. Liście lancetowate, o zaostrzonych końcach i przeważnie z rzadka ząbkowane. Podobnie jak łodyga owłosione szarymi, gwiazdkowatymi włoskami. Kwiaty zebrane w gęste grono, białe, o głęboko rozciętych płatkach korony. Pręciki dwusilne, przy czym dłuższe są dołem oskrzydlone, zaś krótsze posiadają uszka. Owoc biało omszone łuszczynki o jajowatoeliptycznym kształcie.

Biologia i występowanie

Roślina jednoroczna, hemikryptofit. Kwitnie od maja do czerwca lub sierpnia. Owocuje od czerwca do września. Zapylana jest przez pszczoły. Roślina ruderalna, rośnie na siedliskach ruderalnych i segetalnych, takich jak pobocza dróg, pola, łąki i pastwiska, a także na suchych zboczach, piaskach czy brzegach rzek. W Polsce gatunek pospolity na całym niżu, zajmujący nowe stanowiska. Jest to gatunek obcy, prawdopodobnie zadomowiony w polskiej florze w ostatnich czasach – kenofit, ale istnieją wątpliwości co do jego pochodzenia. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Berteroetum incanae. Liczba chromosomów 2n = 16.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:37:33]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818675. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Jakub Mowszowicz: Flora jesienna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących jesiennych pospolitych roślin zielnych. Warszawa: WSiP, 1986. ISBN 83-02-00607-6.
 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 194. ISBN 978-83-01-14342-8.
 • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-11-11].
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-05-13]  (ang.).
 • Berteroa incana. W: Flora of China Vol. 6 [on-line]. [dostęp 2014-01-27].
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • grono
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
   • łodyga wzniesiona
 • cechy owoców
  • kolor owoców
   • białe
  • powierzchnia owocu
   • owłosiona
 • ogólne
  • roślina ruderalna
  • roślina jednoroczna
 • siedlisko
  • suche zbocza