Oset kędzierzawy Carduus crispus

Oset kędzierzawy (Carduus crispus) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Zasięg obejmuje znaczną część kontynentu europejskiego, od Armenii na wschodzie, po Hiszpanię i Francję na zachodzie. Na północy granica zasięgu biegnie przez Belgię, Niemcy, Danię, po południową Finlandię. Najdalej na południu występuje w Rumunii i Włoszech. Jako gatunek zawleczony i zdziczały występuje na kontynencie północnoamerykańskim. W Polsce jest to gatunek pospolity.

Łodyga wzniesiona, prosta, o wysokości 30–150 cm, rozgałęziająca się. Na całej długości, z wyjątkiem części podkwiatostanowej jest wcinano-kolczasto-skrzydełkowata. Liście dolne pierzasto-dzielne, górne zatokowo-klapowane. Całe są rzadko owłosione, z czasem łysiejące. Brzegi mają silnie kolczaste. Kwiaty zebrane w duże, grube i zwisające koszyczki o okrywie długości 2,5–4 cm i listkach okrywy nieco odgiętych. Są zwykle siedzące i wyrastają po kola na wierzchołkach pędów. Pappus o pojedynczych włoskach długości 15–25 mm. Owoc niełupki o długości 3,5–4 mm

Biologia i występowanie

Roślina dwuletnia, hemikryptofit. Rośnie na suchych zboczach, przydrożach, obrzeżach lasów i zarośli, na siedliskach ruderalnych. W uprawach rolnych jest chwastem. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Artemisietea vulgaris. Kwitnie od czerwca do września, nasiona rozsiewane są przez wiatr.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 20:24:13]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986509. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • typ kwiatu
   • obupłciowy
  • barwa kwiatów
   • fioletowopurpurowe
  • kielich
   • puch kielichowy
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • koszyczek
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
   • 100 - 150 cm
  • wygląd łodygi
   • gruba
   • sztywna
   • wyprostowana
   • bruzdowana
   • rozgałęziająca się
  • powierzchnia łodygi
   • kolczasto oskrzydlona
 • ogólne
  • roślina miododajna
  • chwast
  • roślina ruderalna
  • roślina heliofilna
  • gatunek rodzimy
  • roślina pospolita
  • roślina dwuletnia
  • status gatunku we florze Polski
   • takson rodzimy lub trwale zadomowiony
 • cechy liści
  • typ liści
   • liść prosty
   • pierzastodzielne
   • pierzastoklapowane
  • kształt blaszki
   • podługowatolancetowate
   • podługowate
  • brzeg liścia
   • kolczasty
  • powierzchnia blaszki
   • od spodu owłosiona
 • siedlisko
  • Pastwiska
  • Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne
  • Skraje lasów
  • nieużytki
  • ugory
  • suche zbocza
  • pola uprawne
  • kamieńce
  • przydroża
  • gruzowiska
  • tereny kolejowe
  • gatunek charakterystyczny dla
   • klasa) Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych
   • (podklasa) SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych
   • (zespół) Ass. Carduetum acanthoidis Morariu 1943
 • cechy korzeni
  • system korzeniowy
   • Główny (palowy) wrzecionowaty
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
  • autotrof
 • cechy owoców
  • kolor owoców
   • oliwkowy
  • rodzaj owoców
   • suche
    • niełupka

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.