Świerząbek gajowy Chaerophyllum temulum

Świerząbek gajowy, świerząbek zwisły (Chaerophyllum temulum L.) – gatunek rośliny dwuletniej z rodziny selerowatych. Występuje w Europie, Północnej Afryce, Zachodniej Azji. W Polsce rośnie w lasach, zaroślach oraz na siedliskach ruderalnych, na całym niżu i w górach.

Łodyga pusta w środku, pionowo rosnąca do wysokości 80 cm. Upstrzona czerwonymi plamami, pod węzłami zgrubiała. Liście skrętoległe, 2-3-krotnie pierzaste, szorstko owłosione, szarawe. Kwiaty czysto białe, licznie zebrane w baldachy na wierzchołkach łodyg. Kwitnie od maja do lipca. Owoce nagie, długości 5-7 mm.

Biologia i występowanie

Rośnie w żyznych lasach liściastych i nitrofilnych okrajkach – jest gatunkiem charakterystycznym dla grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum i zespołu Alliario-Chaerophylletum temuli. Częsty jest w zaroślach i zbiorowiskach chwastów przy płotach i na rumowiskach. Zawiera substancje trujące, a jego sok działa drażniąco na skórę. Po spożyciu wywołuje stany zapalne żołądka i jelit. W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń w poruszaniu się i do paraliżu.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 20:48:09]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72987215. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • ogólne
  • roślina trująca
  • chwast
  • roślina dwuletnia
 • siedlisko
  • Lasy liściaste
  • Grądy
  • zarośla