Szczwoligorz tatarski Conioselinum vaginatum

Szczwoligorz tatarski (Conioselinum tataricum Hoffm.) – gatunek rośliny należący do rodziny selerowatych.

Łodyga siwa, naga, o wysokości 50–150 cm. Liście pochwy liściowe rozdęte. Liście 2–4 krotnie pierzaste, odcinki ostatniego rzędu pocięte na równowąskolancetowate łatki. Kwiaty zebrane w baldach złożony z 10–20 baldaszków na szypułach. Pokrywki nitkowate. Kwiaty zielonawobiaławe lub brudnobiaławe. Owoc rozłupnia rozpadająca się na dwie rozłupki.

Biologia i występowanie

Występuje w Europie północnej, środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej oraz w Azji w strefie umiarkowanej. W Polsce występuje na pojedynczych stanowiskach w Tatrach i Pieninach. Rośnie w Tatrach Zachodnich w Dolinie Chochołowskiej, Dolinie Długiej i na Wyżniej Polanie Tomanowej oraz w Pieninach w przełomie Dunajca u podnóża Facimiecha i w Małych Pieninach na wschód od Wysokiej. Podawany był także ze szczytowych partii Śnieżnika w Sudetach Wschodnich. Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do września. Rośnie w szczelinach skał wapiennych w piętrze regla dolnego. Liczba chromosomów 2n=22.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 21:06:13]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72026346. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • barwa kwiatów
   • płatki brudnobiałe
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gładka
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
   • liście wąskie i wydłużone
   • liście równowąske
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria
 • siedlisko
  • polany
  • Tatry