Wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum

Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum L.) – gatunek rośliny z rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae). Jest dość szeroko rozprzestrzeniony na kuli ziemskiej, w tym w Polsce.

Pokrój roślina osiąga przeważnie 60–150 cm wysokości, rzadziej 20–200 cm. Pod ziemią wytwarza zimujące rozłogi służące jej do rozmnażania wegetatywnego. Łodyga rozgałęziona, wzniesiona, obła, najczęściej odstająco owłosiona, dołem niekiedy łysiejąca, pokryta długimi włoskami bezgruczołowymi i krótkimi gruczołowymi. Liście dolne naprzeciwległe, górne naprzemianległe. Są lancetowate, omszone o piłkowano-ząbkowanej blaszce, siedzące, półkoliście obejmujące łodygę i nieco zbiegające po niej. Kwiaty duże, promieniste, czerwonofioletowe lub purpuroworóżowe, o zalążni dolnej. Mają zielony (z czerwonymi podbarwieniami) 4-działkowy kielich o ostrych, lancetowatych działkach i koronę składającą się z 4 płatków długości (8)12–20 mm. Płatki są sercowato wycięte. Wewnątrz kwiatu jeden wzniesiony słupek o wydłużonej zalążni i wyraźnie czterołatkowym znamieniu oraz 8 dwusilnych pręcików (4 dłuższe i 4 krótsze). Pąki kwiatowe wzniesione. Owoce długa wąska, czworograniasta torebka o średnicy 2–3 mm. Nasiona z puchem kielichowym.

Biologia i występowanie

Rodzimym obszarem występowania tego gatunku jest Azja, Europa i Afryka, ale rozprzestrzenił się także w Makaronazji i Ameryce Północnej. W Polsce jest dość pospolity, zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich. Gatunek ten jest klasyfikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody jako najmniejszej troski (LC, ang. least concern), ponieważ jest szeroko rozpowszechniony w stabilnych populacjach i w czasie oceny stopnia jego zagrożenia w 2012 r. nie był narażony na żadne większe zagrożenie. Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do sierpnia lub września. Roślina owadopylna lub samopylna. Nasiona rozsiewane są przez wiatr (anemochoria) wydmuchujący je z pękniętej po dojrzeniu torebki. Liczba chromosomów: 2n = 36. Siedliskiem są brzegi wód, wilgotne łąki i zarośla. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Calystegio-Epilobietum hirsuti.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 21:43:01]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986305. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki fioletowe
  • symetria kwiatu
   • promienista
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
   • łodyga wzniesiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
   • naprzemianległe
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • bylina
  • tworzy mieszańce
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
 • siedlisko
  • łąki
  • zarośla
  • wilgotne łąki i zarośla