Złoć pochwolistna Gagea spathacea

Złoć pochwolistna (Gagea spathacea (Hayne) Salisb.) – gatunek rośliny z rodziny liliowatych (Liliaceae).

Łodyga do 15 cm wysokości. Liście dwa nitkowate, półkoliste w przekroju, puste wewnątrz liście odziomkowe. Liście łodygowe pochwowate. Kwiaty szypułka naga, 2-3 razy dłuższa od kwiatu. Działki kielicha tępe.

Biologia i występowanie

Występuje w Europie i Kaukazie. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; rośnie tylko w północnej części kraju. Bylina, geofit. Rośnie w wilgotnych lasach. Kwitnie w kwietniu i maju.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:00:38]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818985. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-07-28]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • kwiecień
   • maj
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • do kostki (0 < x < 15 cm)
 • ogólne
  • bylina
  • geofit
 • siedlisko
  • wilgotne lasy