Złoć pochwolistna Gagea spathacea

Złoć pochwolistna (Gagea spathacea (Hayne) Salisb.) – gatunek rośliny z rodziny liliowatych (Liliaceae).

Liście dwa nitkowate, półkoliste w przekroju, puste wewnątrz liście odziomkowe. Liście łodygowe pochwowate. Kwiaty szypułka naga, 2-3 razy dłuższa od kwiatu. Działki kielicha tępe. Łodyga do 15 cm wysokości.

Biologia i występowanie


Występuje w Europie i Kaukazie. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; rośnie tylko w północnej części kraju.

Bylina, geofit. Rośnie w wilgotnych lasach. Kwitnie w kwietniu i maju.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 21:04:17]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53611555. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-07-28].
  • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
Przypisane cechy
ogólne bylina
ulistnienie u dołu łodygi lub odziomkowe
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm)
pora kwitnienia kwiecień
pora kwitnienia maj