Bodziszek leśny Geranium sylvaticum

Bodziszek leśny (Geranium sylvaticum L.) – gatunek rośliny należący do rodziny bodziszkowatych. Pochodzi z Azji i Europy. W Polsce występuje na większości terytorium, choć niezbyt licznie, a w niektórych rejonach nie jest spotykany w ogóle.

Łodyga wzniesiona, prosta, rozgałęziająca się, o wysokości 30-60 (90) cm. W górnej części jest odstająco owłosiona. Liście dolne są 7-dzielne, o rombowych, nacinanych i pojedynczo piłkowanych odcinkach. Kwiaty na szypułkach stale wyprostowanych. Z każdej szypułki wyrasta 2 lub więcej kwiatów. Są to kwiaty promieniste, 5-krotne, o purpurowofioletowych płatkach 1,5÷2 razy dłuższych od działek kielicha. Płatki są dołem owłosione. Nitki pręcików mają lancetowatą, stopniowo zwężającą się nasadę. Owoc rozłupnia zawierająca gładkie rozłupki. Ości rozłupek podczas dojrzewania łukowato odginają się.

Biologia i występowanie

Bylina. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Siedlisko: lasy liściaste, zarośla, łąki; hemikryptofit. W Karpatach występuje aż po piętro alpejskie. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Betulo-Adenostyletea. Liczba chromosomów 2n=28. Siedlisko: ziołorośla, pastwiska górskie, lasy liściaste i mieszane, łęgi.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-03-12 00:12:56]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69809525. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki fioletowe
   • płatki purpurowe
  • liczba płatków
   • płatków pięć
  • symetria kwiatu
   • promienista
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście najszersze w połowie długości
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
   • łodyga wzniesiona
 • cechy owoców
  • powierzchnia owocu
   • gładka
 • ogólne
  • bylina
 • siedlisko
  • Lasy liściaste
  • Pastwiska
  • Łęgi
  • lasy liściaste i mieszane
  • łąki
  • zarośla