Oman niemiecki Inula germanica

Oman niemiecki (Inula germanica L.) – gatunek roślin z rodziny astrowatych.

Łodyga do 60 cm wysokości, owłosiona. Liście owłosione od spodu, sercowate u nasady, podługowate, zaostrzone, ząbkowane. Kwiaty zebrane w drobne koszyczki, te z kolei zebrane w podbaldach. Zewnętrzne listki okrywy jajowate. Wewnętrzne listki okrywy lancetowate, owłosione.

Biologia i występowanie

Występuje w środkowej i południowo-wschodniej Europie i w Azji Mniejszej. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska w rezerwacie przyrody Bielinek nad Odrą. Bylina. Rośnie w murawach kserotermicznych i zaroślach na podłożu zasobnym w węglan wapnia. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Gatunek wyróżniający zespołu Quercetum pubescenti-petraeae.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:25:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819068. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-04-15]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście sercowate
   • liście lancetowate
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga owłosiona
 • ogólne
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • CR – krytycznie zagrożony
 • siedlisko
  • zarośla
  • murawy