Kosaciec bezlistny Iris aphylla

Kosaciec bezlistny (Iris aphylla L.) – gatunek roślin cebulowych i kłączowych należący do rodziny kosaćcowatych.

Łodyga bezlistna, do 30 cm wysokości. Liście szablaste, wysokości kwiatostanu. Kwiaty 1-3, fiołkowe. Zewnętrzne działki okwiatu wzdłuż nerwu środkowego szczotkowato owłosione.

Biologia i występowanie

Występuje w Europie środkowej i wschodniej. W Polsce rośnie na nielicznych stanowiskach w południowej części kraju. Bylina, geofit. Rośnie w murawach kserotermicznych. Kwitnie w maju i czerwcu. Gatunek charakterystyczny zespołu Inuletum ensifoliae.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:25:54]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819071. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-01-26]  (ang.).
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
  • barwa kwiatów
   • płatki fioletowe
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • geofit
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • VU–gatunek narażony
 • siedlisko
  • murawy