Ślaz piżmowy Malva moschata

Ślaz piżmowy (Malva moschata L.) – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny ślazowatych. Pochodzi z południowej i południowo-wschodniej Europy. W Polsce zadomowiony, pospolity na całym niżu, antropofit.

Łodyga wzniesiona, rozgałęziona, o długość od 20 do 80 cm, niekiedy do 100 cm, owłosiona. Liście okrągławe w zarysie, pierzasto postrzępione, liści odziomkowe nerkowate. Kwiaty różowe lub białe o średnicy 4-6 cm, pojedyncze, wyrastające z kątów liści. Mają zapach piżma, stąd nazwa gatunkowa. Owoce rozłupnia zawierająca kilkanaście gładkich rozłupek o zaokrąglonych brzegach, ułożonych w krążek.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Rośnie na ubogich murawach, słonecznych i suchych łąkach i pastwiskach, zaroślach.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 23:34:26]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=73075412. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
   • płatki różowe
  • kielich
   • działki lancetowate
  • zapach
   • piżmowy
 • cechy owoców
  • powierzchnia owocu
   • owłosiona
  • rodzaj owoców
   • suche
    • rozłupnia z rozłupkami
 • ogólne
  • roślina ozdobna
  • bylina
  • roślina rzadka
  • roślina ogrodowa
  • status gatunku we florze Polski
   • takson uprawiany
   • antropofit zadomowiony we florze polskiej
   • kenofit, zadomowiony
 • siedlisko
  • Skraje lasów
  • zarośla
  • murawy
  • przydroża
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
  • autotrof
 • cechy liści
  • wcięcia blaszki
   • pierzastosieczne
   • 1-2 pierzastoklapowane
  • kształt blaszki
   • w zarysie okrągławe
   • w zarysie nerkowate
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • wzniesiona
   • rozgałęziająca się
   • owłosiona
  • szacowana wysokość łodygi
   • 60-80 cm