Zaraza goryczelowa Orobanche picridis

Zaraza goryczelowa (Orobanche picridis F. W. Schultz) – gatunek byliny z rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). Jest rośliną pasożytniczą. Pasożytuje na goryczelu (Picris sp.).

Łodyga do 70 cm wysokości, smukła, żółtawa lub fioletowa. Liście wykształcone w postaci podługowatych, zaostrzonych łusek. Kwiaty korona żółtawobiała, jasno ogruczolona. Gardziel korony szeroko otwarta. Łatki wargi górnej odgięte. Znamiona purpurowofioletowe.

Biologia i występowanie

Występuje w Afryce Północnej (Algieria, Maroko), południowej i południowo-wschodniej Europie oraz w Azji Zachodniej i na Kaukazie. W Polsce występuje rzadko i tylko w południowej części. Współcześnie znana tylko z Doliny Bolechowickiej.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 04:06:01]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819180. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-03-24]  (ang.).
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski: Rośliny polskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
 • Germplasm Resources Information Network (GRIN) (ang.). [dostęp 2011-01-17].
 • K. Zarzycki: Zaraza goryczelowa. W: Polska Czerwona Księga Roślin. Kraków: 2001, s. 340-341. ISBN 83-85444-85-8.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
   • płatki fioletowe
   • płatki żółte
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • częściowa ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • roślina pasożytnicza
  • VU–gatunek narażony
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria