Jastrzębiec ciepłolubny Pilosella auriculoides

Jastrzębiec ciepłolubny (Pilosella auriculoides (Láng) Arv.-Touv.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych, w polskich źródłach pod nazwą Hieracium calodon Tausch ex Peter., obecnie uznawaną za synonim. W Polsce jest bardzo rzadki; rośnie tylko na kilku stanowiskach nad dolną Wisłą.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:01:36]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62831422. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2013-12-01]  (ang.).
  • ogólne
    • bylina