Jastrzębiec ciepłolubny Pilosella auriculoides

Jastrzębiec ciepłolubny (Pilosella auriculoides (Láng) Arv.-Touv.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych, w polskich źródłach pod nazwą Hieracium calodon Tausch ex Peter., obecnie uznawaną za synonim. W Polsce jest bardzo rzadki; rośnie tylko na kilku stanowiskach nad dolną Wisłą.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-10-09 13:29:26]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53621674. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2013-12-01].
  • ogólne
    • bylina

 

 
Mapa występowania
Źródło: - The Global Biodiversity Information Facility, - Użytkownicy atlasu.