Starzec gajowy Senecio nemorensis

Starzec gajowy (Senecio nemorensis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Występuje w środkowej i południowo-wschodniej Europie oraz w strefie umiarkowanej Azji, w jej wschodniej części sięgając na południu po Wietnam. W Polsce jest pospolity w Karpatach i Sudetach, rzadko natomiast na niżu – na Śląsku, Wyżynie Małopolskiej, Wyżynie Lubelskiej i w Kotlinie Sandomierskiej.

Łodyga wzniesiona, górą rozgałęziona, do 1,5 m wysokości. Charakterystyczną cechą różniącą od starca Fuchsa jest owłosienie łodygi w jej górnej części oraz brak czerwonego wybarwienia – cała jest zielona. Łodyga aż po kwiatostan jest gęsto ulistniona. Pod ziemią roślina posiada ukośne kłącze. Liście eliptyczne, ostre, piłkowanoząbkowane, zwężone w wyraźny, oskrzydlony ogonek. Ząbki liści są proste i niezagięte na szczycie. Dolne liście mają nasady nagle ściągnięte i zbiegające po ogonku. Środkowe i górne liście z szeroko oskrzydlonym ogonkiem i często o uszkowatych nasadach. Górne liście niewiele tylko mniejsze od dolnych, natomiast podsadki znacznie różnią się kształtem i wielkością. Liście na dolnej stronie są owłosione. Kwiaty koszyczki kwiatowe o średnicy 18-25 mm, zebrane w parasolowaty podbaldach. Walcowata i jednorzędowa okrywa koszyczków o długości 6-8 mm składa się zazwyczaj z 8-13 owłosionych listków. Również szypułki koszyczków są owłosione. U podstawy koszyczków znajdują się dodatkowe, skrętolegle ustawione listki. Na dnie koszyczków plewinki. Puch kielichowy żółtawy. Kwiaty siarkowożółte. Brzeżnych kwiatów języczkowych zwykle 5. Owoc naga niełupka o długości 7-8 mm z puchem kielichowym w postaci włosków.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Kwiaty kwitną od lipca do września, zapylane są przez muchówki, lub dochodzi do samozapylenia. Rośnie w lasach, zrębach, nad potokami, w ziołoroślach. Występuje na różnych podłożach. W Tatrach występuje po piętro alpejskie, głównie jednak w reglu dolnym i górnym. Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Betulo-Adenostyletea. Liczba chromosomów 2n= 40.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 01:57:15]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986485. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • liczba płatków
   • płatków pięć
  • kolor pyłku
   • owadopylność
   • samopylność
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • koszyczek
    • złożony
     • podbaldach
  • cechy szypułek
   • owłosione
  • barwa kwiatów
   • siarkowożółte
 • ogólne
  • bylina
 • cechy liści
  • szczyt
   • ostry
  • ogonek liściowy
   • oskrzydlony
  • liście przykwiatowe
   • podsadki
   • okrywa
  • nasada
   • z uszkami
   • zbiegająca
  • kształt blaszki
   • eliptyczne
  • brzeg liścia
   • piłkowanoząbkowany
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
  • autotrof
 • siedlisko
  • Ziołorośla górskie
  • gatunek charakterystyczny dla
   • (klasa) Cl. Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948 wysokogórskie ziołorośla i traworośla
  • zręby
  • Tatry
  • Sudety
  • ziołorośla
  • lasy
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • zielona
   • ulistniona
   • rozgałęziająca się
   • górą owłosiona
   • wzniesiona
  • szacowana wysokość łodygi
   • 100 - 150 cm
  • cechy kłącza
   • ukośne
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • niełupka
  • powierzchnia owocu
   • aparat lotny
   • pappus
   • naga