Rogownica pospolita Cerastium holosteoides

Rogownica pospolita (Cerastium holosteoides Fr. em. Hyl.) – gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych. Jest pospolity na terenie całej Polski.

Liście ulistnienie naprzeciwległe, liście bezogonkowe, łopatkowate lub podłużnie jajowate. Dolne podsadki zwykle nieobłonione. Kwiaty drobne, zebrane w wierzchotkę dwuramienną. Płatki korony bez rzęsek, o długości 4-6 mm, białe, rozcięte do 1/3 długości. Pokrój drobna roślina jednoroczna o cienkich pędach. W nasadzie pędów kwitnących zawsze występują pędy płonne. Łodyga podnosząca się lub wzniesiona, krótko owłosiona, o wysokości (długości) 10-40 cm. Owoc zwieszona torebka o długości 8-12 mm zawierająca brodawkowate nasiona o rozmiarze 0,6-0,8 mm

Biologia i występowanie


Roślina dwuletnia lub bylina, chamefit. Siedlisko: pastwiska, łąki, przydroża, polany, ugory. Preferuje gleby żyzne, gliniaste i wilgotne. W uprawach rolnych jest chwastem. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Molinio-Arrhenatheretea. Kwitnie od maja do listopada.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 20:16:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51756900. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Włodzimierz Tymrakiewicz: Atlas chwastów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1976, s. 90.
  • Jakub Mowszowicz: Flora jesienna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących jesiennych pospolitych roślin zielnych. Warszawa: WSiP, 1986. ISBN 83-02-00607-6.
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • Stevens P.F.: Caryophyllales (ang.). Angiosperm Phylogeny Website, 2001–. [dostęp 2010-02-12].
ogólne chwast
ogólne bylina
barwa kwiatów płatki białe
korona kwiatu i typ kwiatostanu wierzchotkowata dwuramienna
kształt blaszki liście jajowate
kształt blaszki liście najszersze przy końcu
kształt blaszki liście łopatkowate
ulistnienie naprzeciwległe
ulistnienie bezogonkowe
rodzaj owoców torebki
wygląd łodygi łodyga owłosiona
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
pora kwitnienia maj
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik
pora kwitnienia listopad