Ramienica przeciwstawna Chara contraria

Ramienica przeciwstawna (Chara contraria) – gatunek ramienicy.

Biologia i występowanie


Gatunek zasadniczo słodkowodny, ale znosi niewielkie zasolenie. Nie występuje w wodach szybko płynących. Występuje głównie w jeziorach eutroficznych, choć nie w przeżyźnionych. Zwykle w wodach płytkich litoralu (wyjątkowo sięga 7 m głębokości), na różnym podłożu. Zwykle w wodach twardowodnych. Może występować w małych zbiornikach (w tym w torfiankach), a nawet rowach. Rzadko tworzy zespół roślinny Charetum contrariae, rosnąc zwykle jako domieszka w innych typach łąk ramienicowych. Często jej plecha jest podłożem dla nitkowatych glonów peryfitonowych. W sukcesji wtórnej budowane przez nią płaty czasem pojawiają się już po kilku tygodniach od powstania nowego stawu, co ma wpływ na dalszy rozwój roślinności w takim zbiorniku.
WystępowanieWystępuje w większej części Europy, w Chinach, Argentynie, na Florydzie. W Polsce w całym kraju, choć zwarte zbiorowiska częściej tworzy na wschodzie i północy.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 20:18:57]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51975136. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Anders Langangen: Chara contraria A.Braun ex Kützing (ang.). AlgaeBase. [dostęp 2014-10-074].
 • Friedrich Traugott Kützing: Phycologia germanica. T. Deutschlands Algen in bündigen Beschreibungen. Nebst einer Anleitung zum Untersuchen und Bestimmen dieser Gewächse für Anfänger. Nordhausen: W. Köhne, 1845, s. 258.
 • Henryk Tomaszewicz: Roślinność wodna i szuwarowa Polski : (klasy Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbadania na rok 1975. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 41–43, seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 0509-7177. ISBN 83-00-01088-2. (pol.)
 • Ryszard Piotrowicz: 3140 – Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2: Wody słodkie i torfowiska. Ministerstwo Środowiska, s. 48–58. ISBN 83-86564-43-1.
 • Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz: Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska / Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2008, s. 35–36, seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska. ISBN 978-83-7217-200-5.
 • ogólne
  • roślina wodna
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • Natura 2000
 • siedlisko
  • wody szybko płynące