Jeżogłówka pokrewna Sparganium angustifolium

Jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium Michx.) – gatunek rośliny z rodziny jeżogłówkowatych (Sparganiaceae) (według systemu Reveala) lub pałkowatych (Typhaceae) według Angiosperm Phylogeny Website.

Łodyga do 2,5 m długości. Liście długie i wiotkie, pływające po powierzchni wody. Liście odziomkowe spodem wypukłe, o długości 1-2,5 m i szerokości do 5 mm. Liście łodygowe płaskie, pochwiaste w nasadzie. Kwiaty zebrane w 2-3 dolne główki żeńskie i 3-6 górnych główek męskich. Owoc pestkowiec długości 4-5,5 mm.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Największy zwarty obszar zasięgu ma w Ameryce Północnej, w Azji występuje tylko w rozproszeniu na Dalekim Wschodzie. W Europie główny zwarty obszar jego zasięgu obejmuje Skandynawię, Wielką Brytanię i Islandię, poza tym występuje na rozproszonych stanowiskach głównie w górach: Alpach, Karpatach, górach Półwyspu Bałkańskiego i na Szumawie. W Polsce jest rzadkim reliktem polodowcowym i występuje tylko na Pomorzu Zachodnim oraz na jednym stanowisku w Tatrach (Toporowy Staw Wyżni). Bylina, hemikryptofit, hydrofit. Rośnie w strefie przybrzeżnej jezior, na głębokości 0,5-1,5 m. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Liczba chromosomów 2n=30.. Gatunek charakterystyczny klasy Littorelletea.

Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Kategorie zagrożenia gatunku: Kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): V (narażony na wyginięcie); 2016: EN (zagrożony). Kategoria zagrożenia w Polsce według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001, 2014): EN (zagrożony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-07 04:03:53]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62551207. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-06-13]  (ang.).
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-11-11].
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • The Plant List. [dostęp 2017-03-25].
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.
 • Sparganium angustifolium, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • główka
 • ogólne
  • roślina wodna
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • relikt polodowcowy
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • mięsiste
    • pestkowiec
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria
 • siedlisko
  • Tatry