Jarząb grecki Sorbus graeca

Jarząb grecki (Sorbus graeca (Spach) Kotschy) – gatunek rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae). Według nowszych ujęć taksonomicznych jest to synonim gatunku Sorbus umbellata (Desf.) FritschA. Kerner, Sched. fl. exs. austro-hung. 7:18, no. 2449. 1896.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków rzadkich, potencjalnie narażonych na wymarcie (kategoria zagrożenia: R). W wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię DD (stopień zagrożenia nie może być określony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 05:27:47]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819406. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Sorbus graeca, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
  • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
  • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-04-28].
  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-01-20]  (ang.).