Nastroszek Brucha Ulota bruchii

Nastroszek Brucha (Ulota bruchii Hornsch.) – gatunek mchu należący do rodziny szurpkowatych (Orthotrichaceae). W nowszych ujęciach taksonomicznych uznawany za synonim nastroszka kędzierzawego (Ulota crispa (Hedw.) Brid.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:31:19]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62834606. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Ulota bruchii, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2015-06-01]  (ang.).
  • Ulota bruchii Hornsch. (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2015-06-04].
  • ogólne
    • roślina chroniona
    • częściowa ochrona gatunkowa