Kabomba karolińska Cabomba caroliniana

Kabomba karolińska (Cabomba caroliniana) – gatunek rośliny z rodziny pływcowatych. Występuje naturalnie w Ameryce Północnej (USA i Ontario w Kanadzie) oraz w Ameryce Południowej (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj). Poza tym na wielu obszarach jako gatunek zawleczony i zadomowiony. W Polsce ten inwazyjny gatunek został stwierdzony w 2011 roku na jednym stanowisku w miejscowości Krążek na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej.

Jedna z najstarszych roślin akwariowych i nadal popularna, jednak bardzo wrażliwa. Wymaga czystej, miękkiej wody, ciepła, światła i umiejscowienia z dala od filtra (ruch wody ogołaca ją z liści).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-10-09 13:14:15]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52487029. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r. aktualizujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (ang.). EUR-Lex. [dostęp 2018-02-09].
 • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2009-05-28].
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (ang.). EUR-Lex. [dostęp 2018-02-09].
 • Łukasz Krajewski. Cabomba caroliniana A. Grey (Cabombaceae) – nowy gatunek flory Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Polski. „Natura Silesiae Superioris”. 13, s. 89-94, 2012. Katowice: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 1505-4802. [dostęp 2018-02-13]. 
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (ang.). EUR-Lex. [dostęp 2018-02-09].
 • Cabomba caroliniana A. Gray (ang.). Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2009-05-28].
 • ogólne
  • roślina inwazyjna
  • roślina użytkowa