Ramienica wielokolczasta Chara polyacantha

Ramienica wielokolczasta (Chara polyacantha) – gatunek ramienicy.

Biologia i występowanie


Gatunek słodkowodny, choć spotykany w wodach słonawych. Nie występuje w wodach szybko płynących. Występuje głównie w jeziorach mezotroficznych, wykazując dość wąską tolerancję ekologiczną co do trofii. Preferuje zbiorniki twardowodne. Występuje także w mniejszych zbiornikach, jak i w rowach. Zwykle w wodach płytkich litoralu (zwykle do 4 m głębokości), tak na podłożu organicznym, jak i mineralnym. Tworzy zespół roślinny Charetum polyacanthae w postaci zwartej, żółtozielonej łąki ramienicowej, jest on jednak bardzo rzadki, ograniczony do płytkich (do metra głębokości), przezroczystych wód.
WystępowanieWystępuje w Europie. W Polsce dość bardzo rzadka, ale spotykana w całym kraju.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-05 23:57:47]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51981781. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz: Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska / Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2008, s. 48–50, seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska. ISBN 978-83-7217-200-5.
 • Anders Langangen: Chara polyacantha Linnaeus (ang.). AlgaeBase. [dostęp 2012-01-11].
 • Henryk Tomaszewicz: Roślinność wodna i szuwarowa Polski: (klasy Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbadania na rok 1975. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 55, seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 0509-7177. ISBN 83-00-01088-2. (pol.)
 • Ryszard Piotrowicz: 3140 – Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2: Wody słodkie i torfowiska. Ministerstwo Środowiska, s. 48–58. ISBN 83-86564-43-1.
 • ogólne
  • roślina wodna
  • roślina chroniona
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • Natura 2000
 • siedlisko
  • łąki
  • wody szybko płynące