Pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia

Pędzliczek szerokolistny (Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Hübener) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:25:44]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838040. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-17]  (ang.).
  • Syntrichia latifolia (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-17].
  • ogólne
    • roślina chroniona