Chaber nadreński Centaurea stoebe

Chaber nadreński (Centaurea stoebe) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae). Występuje w Europie Środkowej i południowo-wschodniej (północna i zachodnia granica zasięgu biegnie przez Łotwę, Polskę, Niemcy i Francję). Jako gatunek introdukowany rośnie w Ameryce Północnej i Australii. W Polsce gatunek pospolity na znacznym obszarze, na północnym i południowym wschodzie kraju gatunek nierzadki.

Pokrój roślina zielna, słabo ulistniona, tworzy łany, osiąga wysokość do 80 cm. Rozgałęzia się w górnej połowie. Liście ułożone skrętolegle, złożone z segmentów o nieregularnych krawędziach, o długości 5–15 cm, mniej lub bardziej pokryte włoskami. Kwiaty zebrane w koszyczki kwiatowe o 19–25,5 mm szerokości. Płatki korony fioletowe.

Biologia i występowanie

Siedlisko: Rośnie na suchych murawach, często na zboczach, poza tym na przydrożach i siedliskach ruderalnych. Na obszarach, na których jest inwazyjny, występuje głównie w siedliskach antropogenicznych (głównie w pobliżu dróg, sztucznych cieków wodnych, rurociągów), w miejscach gdzie gleby zostały naruszone przez działalność człowieka, pozbawionych pokrywy roślinnej.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:21:48]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62839435. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Catalogue of Life : Centaurea stoebe L., www.catalogueoflife.org [dostęp 2017-03-22]  (ang.).
 • Taxon: Centaurea stoebe L.. W: U.S. National Plant Germplasm System [on-line]. [dostęp 2018-04-05].
 • AKEPIC database. Alaska Exotic Plant Information Clearinghouse Database, University of Alaska Anchorage - Alaska Center for Conservation Science (UAA-ACCS) [dostęp 2020-11-29] .
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 501.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2018-04-05]  (ang.).
 • Chapter 11 Sustainable Control of Spotted Knapweed (Centaurea stoebe), [w:] D.G.D.G. Knochel D.G.D.G., T.R.T.R. Seastedt T.R.T.R., Management of Invasive Weeds, Springer Science + Business Media B.V., 2009 .
 • Centaurea stoebe Tausch. W: The Plant List. Version 1.1 [on-line]. [dostęp 2018-04-05].
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki fioletowe
 • ogólne
  • roślina inwazyjna
 • siedlisko
  • suche murawy
  • murawy

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.