Paroząb śniady Didymodon luridus

Paroząb śniady (Didymodon luridus Hornsch.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit formuje niskie, ciemnozielone kępy. Łodyżki osiągają od 0,5 do 1 cm wysokości. Listki stosunkowo szerokie, długości około 1,25–1,75 mm, z wierzchołkiem zaokrąglonym lub z ostrym kończykiem. W stanie suchym listki są wyprostowane i stulone. Sporofit puszka zarodni cylindryczna, Perystom o krótkich bladożółtych zębach.

Biologia i występowanie

W Polsce podawany m.in. z województwa śląskiego i Bieszczadów Zachodnich. Gatunek dwupienny, kilkuletni. Puszki zarodni występują rzadko, zimą. Na terenie Bieszczadów nie obserwowano sporogonów. Gatunek światłolubny, mezofilny, kalcyfilny. W Bieszczadach występuje w zbiorowiskach epilitycznych, powyżej górnej granicy lasu, maksymalnie do 1200 m n.p.m. Rośnie na wilgotnych skałach, kamieniach i murach, na przykład w lasach czy wokół budynków. Może też rosnąć na płytkiej glebie, a także na kamieniach i korzeniach drzew w strefach zalewowych rzek, jak również na wilgotnym piasku wydm.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-06-25 00:04:17]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70717730. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.