Brodek szpiczasty Tortula mucronifolia

Brodek szpiczasty (Tortula mucronifolia Schwägr.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki podłużnie lancetowate do odwrotnie jajowatych. Sporofit seta długości 1–2 cm. Puszki cylindryczne, stojące i prawie proste. Perystom 1700–2000 µm, o 32 włóknistych zębach skręconych przynajmniej raz.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Europie, północnej Azji i Afryce. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia DD (o nieokreślonym zagrożeniu, stan na 2011 r.). W Czechach nadano mu kategorię CR (2005 r.), w Słowacji kategorię VU (2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:28:52]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838096. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Tortula mucronifolia (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-23].
  • Tortula mucronifolia (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-23].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-23]  (ang.).
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-22].