Brodek szpiczasty Tortula mucronifolia

Brodek szpiczasty (Tortula mucronifolia Schwägr.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki podłużnie lancetowate do odwrotnie jajowatych. Sporofit seta długości 1–2 cm. Puszki cylindryczne, stojące i prawie proste. Perystom 1700–2000 µm, o 32 włóknistych zębach skręconych przynajmniej raz.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Europie, północnej Azji i Afryce. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia DD (o nieokreślonym zagrożeniu, stan na 2011 r.). W Czechach nadano mu kategorię CR (2005 r.), w Słowacji kategorię VU (2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 02:30:00]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72326709. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.