Brodek zwyczajny Tortula modica

Brodek zwyczajny (Tortula modica R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki odwrotnie jajowate do łopatkowatych. Wierzchołek ostry lub, sporadycznie, zaokrąglony. Sporofit seta długości 4–6 mm. Puszki cylindryczne, stojące i prawie proste. Perystomu brak lub śladowy.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Europie, Azji i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego.

Gatunek jest wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.), w Czechach także nadano mu kategorię LC (2005 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-06-25 00:05:43]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70717152. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.


 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.