Brodek zwyczajny Tortula modica

Brodek zwyczajny (Tortula modica R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki odwrotnie jajowate do łopatkowatych. Wierzchołek ostry lub, sporadycznie, zaokrąglony. Sporofit seta długości 4–6 mm. Puszki cylindryczne, stojące i prawie proste. Perystomu brak lub śladowy.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Europie, Azji i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego.

Gatunek jest wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.), w Czechach także nadano mu kategorię LC (2005 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:28:48]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838087. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Tortula modica (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-22].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-22]. 
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-22]  (ang.).
  • Tortula modica (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-22].