Brodek lancetowaty Tortula lanceola

Brodek lancetowaty (Tortula lanceola R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki odwrotnie jajowate, eliptyczne lub rzadziej jajowate, ostro zakończone lub sporadycznie zaokrąglone. Sporofit seta długości 4–9 mm. Puszka długości 0,9–1,3 mm, eliptyczna lub cylindryczna. Perystom długości 100–150 µm, o 16 zębach.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone), Europie, Azji i północnej Afryce.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:28:44]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838069. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-18]  (ang.).
  • Tortula lanceola (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-20].
  • Tortula lanceola (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-20].