Pędzliczek wapienny Syntrichia calcicola

Pędzliczek wapienny (Syntrichia calcicola J.J. Amann) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gatunek wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.), w Czechach: LC (2005 r.), na Słowacji: VU (narażony na wyginięcie, 2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:25:31]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838056. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-17]  (ang.).
  • Syntrichia montana (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-18].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-18].