Skrzydlik tęgoszczecinowy Fissidens crassipes

Skrzydlik tęgoszczecinowy (Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp.) – gatunek mchu należący do rodziny skrzydlikowatych (Fissidentaceae). W Polsce występuje m.in. w Bieszczadach Zachodnich.

Biologia i występowanie

Gatunek wieloletni, dwupienny. U okazów w Bieszczadach Zachodnich nie stwierdzono sporogonów. Gatunek cienioznośny, hydrofilny, kalcyfilny. Preferowane siedliska: mokre skały, zbiorowiska epilityczne na obrzeżach potoków. W Bieszczadach występuje do wysokości 680 m n.p.m.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 22:09:39]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72326701. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • ogólne
    • roślina chroniona
    • ścisła ochrona gatunkowa