Jodła syryjska Abies cilicica

Jodła syryjska (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière) – gatunek zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych.

Biologia i występowanie

Występuje w łańcuchach górskich Taurus i Antytaurus, na terenie Libanu, Syrii i Turcji. Rośnie w lasach wraz z cedrem libańskim (Cedrus libani) i jałowcem cuchnącym (Juniperus foetidissima). Osiąga zasięg pionowy do 1500 m n.p.m.

Jest rośliną biblijną. Wymieniona jest np. w Księdze Ezechiela (27,3-9). W polskim tłumaczeniu tej księgi w Biblii Tysiąclecia użyto słowa cedr, jednak według większości badaczy roślin biblijnych chodzi właśnie o jodłę syryjską. Jej smukły i wytrzymały pień znacznie lepiej nadaje się do wykonania masztu statku. o którym mówi Ezechiel. Z drewna tej jodły wykonywano także drzewce chorągwi stojących przed świątyniami i było ono obiektem handlu między Izraelem a ościennymi krajami i Egiptem.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:03:26]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62820826. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • The Plant List. [dostęp 2014-11-12].
  • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Pinales : Pinaceae, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2021-02-28]  (ang.).
  • M.J.M.M.J.M. Christenhusz M.J.M.M.J.M. i inni, A new classification and linear sequence of extant gymnosperms, „Phytotaxa”, 19, 2011, s. 55–70 [dostęp 2021-03-26] .
  • Abies cilicica, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
  • Zofia Włodarczyk: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2011. ISBN 978-83-89648-98-3.
  • Karel Št'astný, Vladimír Bejček: Życie w górach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Delta W-Z, 1993. ISBN 82-85817-01-8.