Jodła syryjska Abies cilicica

Jodła syryjska (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière) – gatunek zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych.

Biologia i występowanie

Występuje w łańcuchach górskich Taurus i Antytaurus, na terenie Libanu, Syrii i Turcji. Rośnie w lasach wraz z cedrem libańskim (Cedrus libani) i jałowcem cuchnącym (Juniperus foetidissima). Osiąga zasięg pionowy do 1500 m n.p.m.

Jest rośliną biblijną. Wymieniona jest np. w Księdze Ezechiela (27,3-9). W polskim tłumaczeniu tej księgi w Biblii Tysiąclecia użyto słowa cedr, jednak według większości badaczy roślin biblijnych chodzi właśnie o jodłę syryjską. Jej smukły i wytrzymały pień znacznie lepiej nadaje się do wykonania masztu statku. o którym mówi Ezechiel. Z drewna tej jodły wykonywano także drzewce chorągwi stojących przed świątyniami i było ono obiektem handlu między Izraelem a ościennymi krajami i Egiptem.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2020-10-12 10:54:49]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=61063278. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Zofia Włodarczyk: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2011. ISBN 978-83-89648-98-3.
  • P. F. Stevens: Angiosperm Phylogeny Website – PINACEAE. 2001–.
  • Karel Št'astný, Vladimír Bejček: Życie w górach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Delta W-Z, 1993. ISBN 82-85817-01-8.
  • The Plant List. [dostęp 2014-11-12].