Mietlica pospolita Agrostis capillaris

Mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.) – gatunek rośliny należący do rodziny wiechlinowatych (traw). Jako gatunek rodzimy występuje w Eurazji. Ponadto zawleczony do Ameryki i Australii. W Polsce jest bardzo pospolity na całym obszarze, zarówno na niżu, jak i w górach.

Łodyga cienkie, ukośnie podnoszące się źdźbło o wysokości 10(30)–70(90) cm. W dolnej części źdźbło zakorzenia się. Pod ziemią roślina wytwarza rozłogi o długości do 20 cm. Pędy płonne są wydłużone. Liście żywozielone. Języczki na najwyższej blaszce liściowej są krótkie (0,3–1 mm) i ucięte. Kwiaty zebrane w czerwonofioletową wiechę o kłoskach zebranych na końcach gałązek. Wiecha ma długość 1-15(20 cm) i również po przekwitnięciu jest rozpierzchła. Gałązki wiechy są cienkie, gładkie, czasami faliste i odstające poziomo. Kłoski nie posiadają ości, mają długość 2–2,5 mm i odstają na wszystkie strony. Plewy długie i ostro zakończone, plewki górne mają grubość 0,5–0,75 grubości plewki dolnej.

Biologia i występowanie

Siedlisko: łąki, świetliste lasy, wrzosowiska, murawy, zbocza, pastwiska, poręby leśne. Hemikryptofit. Spotykana jest głównie na glebach suchych i średnio żyznych lub jałowych. W górach występuje aż po piętro kosówki. Dobrze znosi suszę. Wykazuje cechy metalofitu. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Sieglingio-Agrostietum i gatunek wyróżniający dla klasy (Cl.) Violetea-calaminariae.

Jest uprawiana jako roślina łąkowa. Na łąkach nizinnych uważana jest za roślinę o średniej wartości pokarmowej, na łąkach górskich ma większą wartość, gdyż tworzy tutaj naturalne zespoły roślinności. Na glebach ubogich pojawia się samorzutnie, tak, że nie trzeba jej tutaj wysiewać. Znajduje się w rejestrze roślin uprawnych Unii Europejskiej. Używana jest również do obsiewania trawników.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:10:33]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819718. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Założenie i pielęgnacja trawnika. [dostęp 18 czerwca 2008].
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-12-23]  (ang.).
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki czerwone
   • płatki fioletowe
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
    • złożony
     • wiecha
 • ogólne
  • roślina użytkowa
  • bylina
  • gatunek rodzimy
  • trawa
  • tworzy mieszańce
  • roślina łąkowa
 • siedlisko
  • Pastwiska
  • Wrzosowiska
  • łąki
  • murawy
  • świetliste lasy